Občanské sdružení Manner - kdo jsme

Občanské sdružení Manner se sídlem v Manerově a působností po celém středním Vyškovsku* se již několik let zabývá obnovou venkovské krajiny. Program Zelená síť, zpracovávající území širšího rozvodí řek Litavy a Hané, zahrnující zejména odlesněné pásmo Litenčické pahorkatiny na středním Vyškovsku, má za cíl vrátit krajině alespoň část tváře, kterou ztratila při devastaci v 50. letech minulého století, zvýšit retenční schopnost půdy, snížit dopady stále častějších povodní, zvýšit biodiverzitu pomocí vytvoření vhodných podmínek pro znevýhodněné druhy rostlin, drobnou zvěř a ptactvo. Zmíněné úpravy se dotýkají nejen zemědělských ploch, které v našem regionu tvoří extrémní podíl katastrů, ale také zeleně rostoucí mimo les a lesních parcel, které jsou vlastně páteřní oporou zbývajících biotopů. V minulém roce jsme začali s výsadbami biocentra na území obce Kučerov, kde byly zatravněny a osazeny základní sítí dřevin první dva hektary půdy. Realizovali jsme také liniové výsadby na několika kilometrech mezí a podél polních cest v katastrech Bohdalic a Pavlovic. Pro letošní rok jsme již obstarali dotace na výsadbu menšího biocentra u Rostěnic a pokračovat budou výsadby biocentra u Manerova. 

*Západní část Litenčické pahorkatiny vymezená lesním komplexem Orlovského lesa, řekami Hanou, Litavou a potokem Rakovec; z mikroregionálního hlediska zejména území svazků obcí Větrník, Mezihoří, částečně také Rakovec, Politaví a Ivanovická brána.

Copyright © Manner 2013. All Rights Reserved.