Vyškovský big-band

Swingový a jazzový orchestr

Vyškovský big band

Dirigent: Mojmír Bártek, Tomáš Dorazil

Vedoucí: Jaroslav Novák

 

Swingový a jazzový orchestr, vznikl roku 1983. Věnoval se především koncertní činnosti, zúčastňoval se jazzových festivalů v celé ČR. Hrál v klasickém obsazení s 18 hudebníky. Vyjížděl do zahraničí, má za sebou rozhlasovou i televizní nahrávku. Do roku 1990 byl uměleckým vedoucím orchestru Mirko Foret, kterého následně vystřídal Mojmír Bártek, člen orchestru Gustava Broma. S kapelou často hostovali i přední čeští zpěváci a zpěvačky. Big-band ukončil činnost k 1.6.2010 z důvodu vysokého věku většiny členů kapely. Za dobu fungování se nepodařilo získávat mladé muzikanty, čímž se pozvolna snižovala i kvalita vystoupení. Ukončení činnosti se tak stalo nevyhnutelným. Skončila tím jedna velká a slavná etapa tohoto tradičního hudebního tělesa ve Vyškově. Do počátku roku 2012 je soubor nečinný, ale již od roku předcházejícího někteří původní členové hledají cesty k obnovení činnosti a především hledají nové muzikanty ochotné navázat na tradici souboru. 17. ledna 2012 se schází valná hromada bývalých členů a příznivců kapely za účelem obnovení činnosti Vyškovského Big-bandu. Valná hromada ustavuje a zakládá Občanské sdružení BIG-BAND Vyškov, které má následný hudební soubor organizačně i finančně řídit. Občasnké sdružení se označuje jako "Sdružení pro podporu a rozvoj hudebních aktivit hudebníků všech věkových kategorií, vzdělávací aktivity, aktivní využití volného času občanů". Zakládajícími členy jsou: Jaroslav NOVÁK, Rudolf KRAUS, Igor TURČAN, Zdeněk SPÁČIL. Zřízením OS také vznikla možnost pro příznivce z řad veřejnosti i podnikatelů na přímou finanční podporu formou darů a sponzoringu (s možností odečtu daní). Následně se vytváří nová členská základna hudebního tělesa. Obnovený Big-band se formuje ve výrazně obměněné a omlazené podobě. Z původního souboru zůstává především dirigent Mojmír Bártek. Na 21.dubna 2012 je naplánován první a slavnostní koncert obnoveného Vyškovského big-bandu.